Afslanken volgens de natuurlijke methode

Img komkommer 256

Afslanken, afvallen, vermageren, gewichtverlies.

Allemaal kreten, die tot doel hebben het huidige overgewicht te wijzigen in een streefgewicht. Hoe doen wij dat? Minder eten en drinken? Soms. Eet- en drinkgewoonten aanpassen? Altijd.

Wat is mijn methode?

Ik werk met een natuurlijke methode. Ik ga uit van een analyse van Uw eet- en drinkgewoonten. Daarom moet er een uitgebreide vragenlijst worden ingevuld. Daarna kom ik met een advies per e-mail. Er van uit gaande, dat dit advies wordt opgevolgd, is het de bedoeling, dat U mij om de twee maanden rapporteert over het resultaat. Afhankelijk van de situatie kan ik dan adviseren op de ingeslagen weg door te gaan of ik kan mijn advies aanpassen. Of het werkt? Daar elk lichaam uniek is, kan ik geen garanties geven. Ik heb e.e.a. echter op mijzelf uitgetest en ik ben ruim 20 kg afgevallen. En dat is voor mij genoeg!

Er zijn ook mensen met stofwisselingsproblemen, zoals schildklierafwijkingen etc. Daarin heb ik mij niet gespecialiseerd. In dat geval is het nuttig Uw huisarts te consulteren met de vraag of het in Uw situatie toegestaan is een afslanktraject te volgen. Ook bij aanwezige ziekten, psychische of fysieke handicaps en/of medicijngebruik is het wenselijk vooraf de huisarts te raadplegen.

Mensen met anorexia gelieven niet te reageren.

Hoeveel bedragen de kosten? De kosten zijn 160 Euro voor een periode van 12 maanden, waarin 6 x een advies wordt gegeven.

Als U besluit mee te doen gelieve U het inschrijfbiljet en de vragenlijst in te vullen. De spelregels gelieve U goed door te lezen. Vervolgens maakt U het overeengekomen bedrag over. Binnen ca. 14 dagen ontvangt U van mij het eerste advies.

Uit gesprekken is mij gebleken, dat voor diverse mensen de financiële bijdrage van € 160,-- een drempel vormt. Teneinde deze drempel te verlagen heb ik hiervoor een voordeel aanbieding ontworpen. Klik op voordeel aanbieding om de bijzonderheden te lezen.

Ik wens U veel succes!

De afslankadviseur.